Obowiązki członka siłowni BFS:

 1. Obowiązkowe obuwie zamienne.
 2. Obowiązkowe używanie własnego ręcznika na tapicerki sprzętu w siłowni.
 3. Obowiązkowe odkładanie każdego akcesorium na swoje miejsce.
 4. Dezynfekcja sprzętu po zakończonym ćwiczeniu

Zasady ogólnie przyjęte:

 • Zgoda rodzica od 12 do 16 roku życia potrzebne jest pisemne oświadczenie opiekuna prawnego na korzystanie z klubu ” Wyrażam zgodę na korzystanie z klubu Body Fit System i oświadczam że “moja/mój córka/syn”* imię i nazwisko” nie ma przeciwskazań lekarskich do korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych
  *nie potrzebne skreślić
 • Klub nie ponosi odpowiedzialność za uszczerbki na zdrowiu w wyniku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń w tym celu każdy nowy członek klubu zostaje przeszklony odnośnie zasad BHP w treningu.
 • Przetwarzanie danych osobowych służy do rejestracji karty członkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby klubu i nie będzie przekazywane innym podmiotą
 •  Pracownik klubu ma prawo upomnieć użytkownika klubu  w wypadku zauważonej nieprawidłowości w ogólnie przyjętych normach dla życia społecznego i higieny osobistej bądź zasadach bezpiecznego treningu a także do przerwania treningu i wyproszenia z klubu co wiąże się ze zwrotem adekwatnej kwoty za kartę członkowską  za ilość pozostałych dni proporcjonalnie według wzoru cena/30dni

Niedozwolone

 1. Używanie niecenzuralnych słów przyjętych jako przekleństwa.
 2. Dewastacja sprzętu.
 3. Wydzielanie odoru.
 4. Podnoszenie głosu (krzyk).

Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni w tym celu udostępnia zamykane szafki.

 1. Zgubiony kluczyk 10 zł.
 2. Szafki są dostępne dla użytkowników tylko w momencie korzystania z klubu. Zabrania się pozostawiania rzeczy do następnego treningu.