Ważenie kontrolne

To wyznaczony wspólny czas kiedy będziemy się spotykać i nadzorować postępy poczynione w Twoim planie żywieniowym, dokonamy ponownych pomiarów co da nam informację o uzyskanym rezultacie w stosunku do opracowanej diety. To też czas na Twoje przemyślenia i pytania dotyczące diety. W zależności od uzyskanych danych podejmiemy decyzję co dalej należałoby zrobić. Wszystko będziemy konsultować razem tak aby uzyskać jak najlepsze efekty.

CZAS WIZYTY 15-20 MINUT